FUNDACJA „Wyprzedzić swój czas”
27-225 Pawłów
Kałków-Godów 84A

Adres do korespondencji:

ul. Polna 9F
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. (041) 247-03-10
biuro@wyprzedzicswojczas.pl
www.wyprzedzicswojczas.pl