MIKOŁAJKI 2009

Fundacja i Hospicjum Domowe NSZOZ GOMED zorganizowały spotkanie mikołajkowo- świąteczne dla podopiecznych Dziecięcego Hospicjum Domowego i ich rodzeństwa oraz dla dzieci będących pod opieką MOPS w Ostrowcu Św.  Przyjechały dzieci nie tylko z Ostrowca, ale i z terenu całego województwa.

Dzieci obejrzały pokaz  iluzji oraz same miały okazję  poczarować przy pomocy Magików, co sprawiło im ogromna radość. Same wyczarowały sobie również Mikołaja, który przyniósł pełen worek prezentów. Nie zabrakło również dzielenia się opłatkiem, błogosławieństwa udzielonego przez Ks. Kustosza Czesława Walę i śpiewania kolęd. Dało się poczuć świąteczną atmosferę.