PODSUMOWANIE AKCJI „ANIOŁY DOBROCI 2015”

Podsumowanie akcji „Anioły dobroci 2015r”

W ramach corocznej akcji „Anioły dobroci” w 2015r udało się pomóc ośmiorgu dzieciom z terenu Gminy Ostrowiec Św. środki przekazane zostały dla następujących dzieci:

  1. Krzysztof, ośmioletni chłopiec, od urodzenia jest dzieckiem niepełnosprawną. Cierpi na ostrą niewydolność oddechową, astmę oraz alergię pokarmową. Dzięki akcji Anioły Dobroci udało się przede wszystkim dofinansować zakup do laptopa, sfinansować badanie EEG głowy, dofinansować zakup okularów, wyremontować pokój oraz zakupić tonę węgla, która pomoże rodzinie przetrwać zimę.

  2. Bartosz, trzyletni chłopiec. Urodził się z bardzo ciężką wadą serca pod postacią HLHS- niedorozwój lewej komory serca. Od urodzenia chłopiec przeszedł już kilka bardzo poważnych operacji. Pomimo ciężkiej choroby jest wesołym i bardzo bystrym dzieckiem. Środki uzyskane w ramach akcji Anioły Dobroci przekazane zostały na zakup rurek traheostomijnych, pokrycie kosztów dojazdu chłopca do szpitala, dofinansowanie do specjalistycznej rehabilitacji dla Bartosza oraz zakupu materiałów edukacyjnych.

  3. Adam, pięcioletni chłopiec cierpi na chorobę nowotworową. Leczony i konsultowany jest w Klinice Onkologii we Wrocławiu jako placówce specjalizującej się w leczeniu mięsaków. Dzięki środkom z wpłat celowych Anioły Dobroci udało się sfinansować dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w ośrodku rehabilitacyjnym w Zakopanym. Opłacić koszty dojazdu na konsultacje do kliniki we Wrocławiu oraz Warszawie oraz opłacić dwutygodniową terapię logopedyczną

  4. Nikolina, jako siedemnastoletnia dziewczyna w skutek nieszczęśliwego wypadku uległa poparzeniu. Poparzone zostało 25% całego ciała. Dzięki środkom, które w ramach tej akcji zostały przekazane mogliśmy sfinansować dwa zabiegi chirurgiczne, opłacić badania niezbędne do przeprowadzenia zabiegu oraz zakupić niezbędne maści, które pozwolą jej wygładzić blizny, które powstały w wyniku poparzenia.

  5. Maria, jest piętnastolatką od urodzenia jest dzieckiem niepełnosprawnym w życiu codziennym jest uzależniona od osób trzecich. Dzięki środkom z akcji Anioły Dobroci udało się sfinansować zakup laptopa, który jest wykorzystywany i niezbędny do prowadzenia domowej terapii logopedycznej oraz zakupić rowerek stacjonarny niezbędny w codziennej rehabilitacji ruchowej.

  6. Mariusz, szesnastoletni chłopiec. W pierwszym roku życia chłopca zdiagnozowano u niego autyzm oraz padaczkę. Chłopiec praktycznie nie nawiązuje kontaktu werbalnego z otoczeniem. Na co dzień korzysta z systematycznej terapii logopedycznej. Marzeniem rodziców był zakup urządzenia umożliwiającego nawiązanie im kontaktu z synem. Dzięki środkom otrzymanym w ramach akcji Anioły Dobroci udało się zakupić takie urządzenie, które obecnie z dużym powodzeniem wykorzystywane jest w domu jak również w poradni, do której uczęszcza chłopiec.

  7. Daria, ośmioletnia dziewczynka urodziła się z zespołem wad wrodzonych tzw. zespołem Fallota. W życiu przeszła już kilka poważnych operacji obecnie jest dzieckiem całodobowo tlenozależnym. Pomimo swojej ciężkiej choroby Daria jest przemiłą i wesołą dziewczynką. Jest pilną uczennica , posiada indywidualny tok nauczania- uczy się w domu. Dzięki środkom akcji Anioły dobroci udało się kupić nowe łóżko, zakupić nową pościel.

  8. Kacper, dwunastiletni chłopiec. Jest dzieckiem niepełnosprawnym cierpi na autyzm dziecięcy. Wymaga regularnej terapii logopedycznej. Dzięki środkom z akcji Anioły Dobroci udało się pokryć cykl pięciomiesięcznej terapii logopedycznej w Sandomierzu, oraz pokryć koszty związane z dojazdem dziecka na te zajęcia.