SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY 2011

Koordynatorki wolontariatu Emilia Kasprowicz oraz Anna Głowacz już po raz drugi przeprowadziły na przełomie września i października w szkołach ponadgimnazjalnych kampanię informacyjną wśród młodzieży na temat wolontariatu.

Dzięki tym spotkaniom poszerzyła się istniejąca grupa wolontariuszy Fundacji. Specjalnie dla nich zorganizowaliśmy szkolenie, które odbyło się w ramach projektu Fundacji współfinansowanego przez Gminę Ostrowiec Św. Uczestnicy szkolenia poznali ideę wolontariatu hospicyjnego, jednostki chorobowe, podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przeszli zajęcia z psychologiem. Mamy nadzieję, że szkolenie zachęciło wolontariuszy do działania, przez co aktywnie włączali się w przygotowywane przez Fundację imprezy i akcje.