WOLONTARIAT W FUNDACJI

W ostatnią sobotę września Fundacja wraz z Hospicjum Domowym dla Dzieci NSZOZ GOMED zorganizowały spotkanie inicjujące powstanie grupy wolontariuszy hospicyjnych. Na terenie ośrodka w Kałkowie, położonego nad zbiornikiem wodnym Wióry.

Na spotkanie licznie przybyli pracownicy Hospicjum, pacjenci Hospicjum z rodzinami, wolontariusze z PCK oraz młodzież zainteresowana wolontariatem hospicyjnym. Spotkanie rozpoczęło się warsztatami, poprowadzonymi przez pielęgniarkę i lekarza Hospicjum Domowego. Przez pryzmat swoich bogatych doświadczeń zawodowych przedstawili oni obowiązki i trudności, jakim wolontariusz medyczny może spotkać się w swojej pracy. Po obiedzie odbyło się wspólne grillowanie- był to czas na bliższe poznanie się, rozmowy i wymianę doświadczeń. Młodzież z PCK przygotowała ciekawe gry i zabawy, w których bardzo chętnie brało udział rodzeństwo podopiecznych Hospicjum. Rodzice chorych dzieci mogli więc chociaż na chwilę zapomnieć o troskach dnia codziennego. Skorzystać z ostatnich promieni wrześniowego słońca i rozkoszować się wspaniałymi widokami, jakie rozpościerały się ze wzgórza.